top of page

Samarbete för minskad miljöpåverkan och säker energiåtervinning

Energibolagen Halmstads Energi och Miljö, Mälarenergi, Jönköping Energi, Sundsvall Energi och Söderenergi samarbetar med EFO för att ta emot avfall från andra länder som bränsle i kraftvärmeverken samtidigt som det minskar miljöpåverkan.

Är det klimatsmart att ta emot avfall från andra länder? Det finns flera vinster både globalt och lokalt med ett sådant samarbete. Fler länder får hjälp med att bli av med avfall som annars hade hamnat på skadliga deponier där de läckt farliga växthusgaser och gifter. På så vis minskar klimatpåverkan globalt och här i Sverige får vi avfallsbränslen som blir till el och värme i våra kraftvärmeverk. Att energibolagen och deras ägare dessutom får betalt för att ta hand om avfallet på ett säkert sätt är ytterligare en bonus.

Vanliga frågor och svar

Varför eldar vi avfall?

I Sverige behöver vi värme under en stor del av året. Genom våra moderna kraftvärmeverk producerar vi värme och el genom att använda restavfall som vi ändå måste bli av med på ett effektivt och klimatsmart sätt. Även om många av oss källsorterar och återvinner så mycket vi kan finns det ändå behov av att ta hand om vissa restmaterial. Det kan vara material som återvunnits så många gånger att det inte längre kan återvinnas eller förorenat material som behöver förstöras på ett säkert sätt så att vi inte får tillbaka det in i samhället.

Varför ska vi sopsortera när vi tar emot avfall från andra länder?

Ju bättre vi i Sverige är på att källsortera, köra till återvinning och slänga så lite avfall som möjligt i restavfallet, desto större möjlighet har vi att hjälpa andra länder genom att ta emot deras avfall. På så vis minskar utsläppen av växthusgaser globalt. Helst ska vi bara elda avfall som inte kan användas till något bättre. För varje kartong, konservburk eller glasflaska som återvinns minskar klimatutsläppen och vi sparar planetens resurser av råvaror.

Varför tar vi emot avfall från andra länder?

I Sverige är vi unika med våra många fjärrvärmenät och effektiva kraftvärmeverk som förser hundratusentals invånare med värme och el runt om i landet. Vår fjärrvärme ger oss goda förutsättningar att ta hand om stora mängder restavfall på ett tryggt sätt samtidigt som vi får värdefull energi. Vi har ett större behov av värme än många andra länder i Europa och i perioder brist på avfall i vårt eget land. Så när andra länder skickar sitt avfall till oss och köper en förbränningstjänst i våra kraftvärmeverk får vi värme och el i utbyte, vilket också är bättre för klimatet.

Vilken typ av avfall tar vi emot från andra länder?

Avfallet som skickas till oss sorteras lokalt i ursprungslandet efter bestämda kriterier som vi avtalat om. Allt som går att återvinna är redan utsorterat enligt lokala rutiner och ska inte skickas till Sverige. Avfallet ska innehålla brännbara material som trä, plast och textil.

Hur transporteras avfallet till Sverige?

Avfallet från södra och västra Europa kommer ofta med fartyg till oss i Sverige. Avstånden är stora vilket gör transport till sjöss effektivt. Eftersom fartyg mellan Sverige och övriga Europa många gånger måste åka tillbaka utan last försöker vi så långt det är möjligt att nyttja den tomkapaciteten för att frakta avfallet till Sverige. När det är möjligt försöker vi även använda tomkapacitet på tåg och lastbil. Vi samarbetar med andra transportköpare, genom till exempel Responsible Shipping Initiative, för en säkrare och mer klimatvänlig sjöfart.

Är vi säkra på att avfallet vi tar emot från andra länder inte är farligt?

Innan ett avtal skrivs mellan oss i Sverige och de som vill köpa våra tjänster för energiåtervinning av sitt avfall genomförs alltid grundliga kontroller. Bland annat undersöks vilka som står bakom företagen, vad de har sysslat med tidigare och om det finns några oegentligheter förknippat med ägarna eller deras verksamhet. Kontroller utförs också på plats inför de första leveranserna och sedan återkommande under avtalsperioden av både produktionsanläggning och material. I avtalen är det reglerat vad avfallet får innehålla och det görs även stickprov för att kontrollera att avfallet håller önskad kvalitet.

Contact
bottom of page